Událost, kde se Johnny určitě objeví

událost





zavřít

Registrace emailu pro newsletter Kabar(du)et:

Zde můžete přihlásit svou emailovou adresu, aby vám mohl Kabar(du)et poslat jednou za čas nějaké novinky emailem. Zavazujeme se k tomu, že vaši emailovou adresu budeme bombardovat pouze jednou za čas a poze relevantními informacemi o naší tvorbě a o nadcházejících představeních.

Ke každému emailu je připojen odkaz, kterým lze ihned emailovou vámi zadanou adresu ze seznamu vyřadit.

Webmaster Johnny se zaručuje vlastní krví, že vaši emailovou adresu nebude poskytovat dalším osobám, a bude vám pouze zasílat relevantní maily o konání kulturních akcí.

zavřít

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vztah mezi dárcem a uskupením Kabarduet. Kabarduet momentálně není nijak definovaný jako právní subjekt.

Uskupení Kabarduet jsou tyto fyzické osoby:

  • Hana Dočkalová (IČO 65443675) - účetnictví, provozovatel webu
  • Jan Dočkal (IČO 26156831) - tvorba a herectví
  • Jan Kubík - tvorba a herectví, webmaster

Dárcem je kdokoliv, kdo přispěje uskupení Kabarduet jakémkoliv finančním obnosem - darem.

Dar je nevratná finanční částka, kterou dárce zašle uskupení Kabarduet. Kabarduet darované finance může využít jak na činnost související s tvorbou a propagací uskupení, tak na běžné životní výdaje. Dárce může zažádat o vrácení daru pouze za podmínek uvedených v sekci Reklamační podmínky.

Odměna je hmotná věc či služba (divadelní představení), kterou se Kabarduet zavazuje předat dárci.

Vztah mezi dárcem a uskupením Kabarduet se řídí zněním obchodních podmínek, platným a účinným v okamžiku odeslání finančního daru. Tím, že dárce zašle finanční dar uskupení Kabarduet zároveň souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Kabarduet se zavazuje k tomu, že dárci za finanční dar doručí odpovídající odměny, které jsou definovány na stránce https://www.kabarduet.cz/podporte-nas/ a to nejpozději do konce roku 2021. Datum doručení odměn a uskutečnění divadelních představení se bude měnit na základě momentální situace. Dárce bude informován o termínech doručení odměn a o termínech divadelních představení formou emailu. Dárce je srozuměn, že doručení odměn (zejména uskutečnění divadelního představení) podléhá vyšší moci (nemoci, nařízení vlády). Kabarduet se zavazuje, že v případě odložení plánovaného doručení odměn za jakéhokoliv důvodu vynaloží veškerou snahu o stanovení náhradního termínu.

Dárce má kdykoliv možnost vystoupit ze vztahu s uskupením Kabarduet, o čemž musí Kabarduet informovat formou emailu na adresu info@kabarduet.cz. Při vystoupení ze vztahu nárok dárce na odměnu zaniká. Dárce nemá nárok na vrácení darované částky. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2021. Uskupení Kabarduet lze kontaktovat formou e-mailu na adrese info@kabarduet.cz nebo poštou na adrese Na Petřinách 64, Praha 6, 164 00.

Zásady o ochraně osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení předání odměn dárci. Účelem uchování údaje emailové adresy je komunikace s dárci a předávání sdělení o činnosti uskupení Kabarduet o termínech a detailech předání odměn dárci. Kabarduet se zavazuje zasílat hromadně rozesílaná sdělení dárcům ve frekvenci maximálně jednou za deset dní.

Kabarduet se zavazuje, že nebude poskytovat osobní údaje dárce třetím osobám. Kabarduet nevyžaduje a nebude kontrolovat správnost obdržených osobních údajů. Osobní údaje slouží pouze k identifikování osoby pro předání odměn.

Dárce má právo na přístup ke svým osobním údajům, které Kabarduet zpracovává, podle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR, popřípadě právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR, právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR. Dárce má právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR. O přání odstranit své osobní údaje z databáze dárců musí dárce informovat formou emailu na adresu info@kabarduet.cz. Při odstranění osobních údajů nemá dárce nárok na vrácení darované částky a jeho nárok na odměnu zaniká.

Dárce má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.