Lumík

Johnny

Jan Kubík alias Lumík, zkrachovalý fotbalista, úspěšný masochista, postfolkový rebel a barový Don Quijote potkal Johnnyho zlatavou siluetu kdesi za sklenicí piva, kterou nakláněl v domýšlivé snaze přiblížit se smyslu života. Opravdu se ale poznali až ve školních prostorách, jakožto lehce přestárlí studenti tvorby textu a scénáře. Pánové brzy pochopili svoji roli v pedagogickém systému a vytvořili obsáhlý opus, ve kterém vysvětlují zábavnou formou interakce mezi ženou a mužem, které nám všem tak drásají různé orgány (nejčastěji spojováno se srdcem). Lumík je perfekcionista, korektor a tvrdohlavý pesimista. Johnny je organizátor, programátor a tvrdohlavý cholerik. Oba se prodírají trním kompromisů a ústupků, oba tvrdě prosazují svoje nápady a oba mají radost, když vlastními ústupky nakonec dosáhnou dokonalosti (ačkoliv všichni víme, že takový nesmysl neexistuje). Kabarduet je především pohled do zrcadla. A to bolí. Ještěže tak.